25 jaar

Shantykoor Het Kraaiennest bestaat in 2020 25 jaar

Vanaf 10 november 2019 zal shantykoor Het Kraaiennest een jaar lang uitgebreid het 25-jarig jubileum vieren. Er zullen optredens plaatsvinden, onder andere in de verschillende verzorgingstehuizen in Zuidplas, er wordt gewerkt aan een benefietvoorstelling, het koor zal een weekeinde ergens in Nederland verblijven, gecombineerd met enkele optredens. En…. aan nog een paar andere verrassingen wordt gewerkt.

De aftrap was op 10 november, tijdens de jaarlijks familie- en donateursdag.  Het is weer een bijzondere muziekmiddag geworden, waarbij het koor niet alleen werd begeleid door het eigen combo, maar ook nog enige muzikanten van elders. 

Op zondag 15 november 2020 zal de ‘afsluitende’ happening plaatsvinden in de theaterzaal van Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. Naturlijk weer ter gelegenheid van de jaarlijkse familie- en donateursdag.

Hierna een serie artikelen over het ‘wel en wee’ van shantykoor Het Kraaiennest. Wat is er zoal gebeurd is de afgelopen 25 jaar.

 

1.    25 jaar shantykoor Het Kraaiennest. Hoe het allemaal begon.

Het begon allemaal in het najaar van 1995, aan de bar in Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen (ZH). Enkele mannen, enthousiast geworden door de shantykoren die ze hadden gehoord bij de Wereldhavendagen in Rotterdam,  besloten toen om zelf ook zo’n koor op te richten. Dat idee sloeg aan, want binnen de kortste keren waren er 20 leden.

Vanaf dat moment ging het crescendo, om een toepasselijke term te gebruiken. Het ledenaantal groeide en groeide, er kwamen optredens, een professionele dirigent werd aangetrokken, cd’s werden opgenomen en er werd zelfs een bus aangeschaft die ‘gedoopt’ werd met de naam De Halluf Vier. Verder werd met vooruitziende blik al vroegtijdig de domeinnaam www.shantykoor.nl  vastgelegd, en daarvan heeft het huidige koor nog altijd veel plezier.

Dit is de eerste aflevering in een serie verhalen over het 25-jarig jubileum van shantykoor

Het Kraaiennest.

—————————————————————————————————————————————–

2.    25 jaar geleden: de eerste repetities

Als er tegenwoordig bij Het Kraaiennest wordt gerepeteerd, op de vaste donderdagavond, is dat het resultaat van heel wat werk. De mannen van het geluid zetten alles nauwgezet klaar, er staan stoelen voor het combo, de dirigent zoekt op zijn i-Pad op wat er geoefend gaat worden, en welke shantyman bij welk liedje de solo-partij voor zijn rekening neemt. Dat was eind 1995 wel even anders. Het allereerste begin, muzikaal gesproken, waren de bandjes met zeemansliedjes die beheerder Harm Hessels van het Dorpshuis op hoog volume placht af te spelen.

Het shantykoor dat mede daaruit voortkwam, gebruikte diezelfde bandjes als basis. Kees Wiggers, die er vanaf het vroegste begin bij was, vertelt: “Er werd afgesproken dat we op donderdagavond zouden gaan oefenen, en dat deden we in de soos, wat nu de bibliotheek is.”

“Je moet je voorstellen: er werd in die tijd nog druk gerookt. Dus daar stond je dan, lage ruimte, slechte ventilatie, met een vierkant bakje waarin de versterker zat, een cd-speler, de bandjes, en dan werden er liedjes nagezongen”, zegt hij, “En zo zijn dus de eerste grondbeginselen neergelegd voor Shantykoor Het Kraaiennest.”

De oerversie van het koor telde een man of 15. Kees: “We hebben die eerste tijd gigantisch gelachen, want het was toch een soort eerste kennismaking. Het enthousiasme was heel groot, we werden altijd warm ontvangen hier in het Dorpshuis. En nee, een dirigent hadden we nog niet. We zongen gewoon onder elkaar. Ik had ooit in een knapenkoor gezeten, er was er nog zo een, maar veel meer ervaring was er toen nog niet!”

Dit is de tweede aflevering in een serie verhalen over het 25-jarig jubileum van shantykoor

Het Kraaiennest.

—————————————————————————————————————————————–

3.     25 jaar geleden: het eerste optreden

Het allereerst optreden van Het Kraaiennest was op vertrouwd terrein: Swanla. Schipper Jan Sleeuwenhoek, die er vanaf het begin bij was, vertelt: “De Kleine Trompetter had er een uitvoering, en daar zongen wij ook, en wel meteen voor een volle zaal. In Zevenhuizen was nooit eerder een shantykoor geweest, en het was daarom een heel verrassend optreden voor de mensen hier. We kregen een daverend applaus, en hadden dus meteen succes!”.

Het koor bestond op dat moment nog maar een paar maanden, en was een man of 20 groot. Maar het had al een hele evolutie doorgemaakt. Jan: “In het begin zongen we eenstemmig en zongen we met bandjes mee. Dus iedereen brulde zo hard mogelijk.” Maar daarin was verandering gekomen door het aantreden van dirigente Margré van Gestel, die onder andere meerstemmigheid introduceerde en onder wier leiding shantymannen de solopartijen gingen zingen. Ook was er een klein combo met een accordeonist en een gitarist.

Was dat eigenlijk niet eng, zo’n eerste optreden? Jan Sleeuwenhoek: ‘Nee joh, het was juist hartstikke leuk. We waren nog maar net begonnen en traden al gelijk voor zo’n hele volle zaal op. Dat was wat hoor!”

Wie een idee wil hebben van de liedjes die toentertijd werden gezongen, heeft een aardige steun aan een krantenknipsel van de vroege herfst van 1996, waarin een optreden van het koor bij het Oogstfeest in Zevenhuizen wordt aangekondigd. De zeven (!) liedjes die ten gehore werden gebracht, worden alle zeven genoemd. En raad eens wat? We zingen ze allemaal nog: Blow the man down, Ameland, Mingulay Boat Song, om er eens een paar te noemen, een hele generatie fans van het Kraaiennest heeft ze gehoord. En hoort ze nog steeds!

Dit is de derde aflevering in een serie verhalen over het 25-jarig jubileum van shantykoor

Het Kraaiennest

———————————————————————————————————————————