Muzikale vertelling Nova Zembla

In juni 2010 is het idee ‘geboren’ om ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het koor iets bijzonders te doen. Hieronder een korte samenvatting van het projectplan.

Projectplan Nova Zembla
Naast de wekelijkse repetities, de gemiddeld 25 optredens per jaar, de deelname aan enkele festivals per jaar,  organiseert  Shantykoor  Het Kraaiennest  jaarlijks een optreden van het koor voor de familie en donateurs van het koor en overige belangstellenden. Het bestuur wilde voor het najaar 2010 en eventueel 2011 een bijzonder evenement organiseren ten behoeve van een brede doelgroep. Dit i.v.m. het 15-jarig bestaan van het koor

Wat is de inhoud van de muzikale vertelling
Aad Wijtman, lid van het koor heeft op basis van het bekende boek: Het behouden huis, De overwintering op Nova Zembla, een muzikale vertelling geschreven. In twee bedrijven wordt het verhaal op het toneel door 13 leden van het koor ten uitvoer gebracht.  Het volledige koor ondersteunt met speciaal geschreven Nova Zembla liederen de muzikale vertelling.

Wie werken er aan mee

In de muzikale vertelling  zijn 12 Nederlandstalige liederen opgenomen, waarvan de teksten refereren aan de gebeurtenissen  zoals beschreven in het boek. Bij de uitvoering van Nova Zembla wordt het koor ondersteund door een orkest van 10 muzikanten. Het vaste combo van Het Kraaiennest uitgebreid met accordeonisten, een drummer en een toetsenist van het accordeonorkest Con Brio uit Oudenhoorn. Dit orkest staat onder de professionele leiding van Joop Kluin. Joop Kluin is de accordeonist bij Het Kraaiennest.

Waar  en wanneer vinden de uitvoeringen plaats?
De eerste uitvoeringen zullen plaatsvinden in theater Swanla in Zevenhuizen. De generale repetitie zal gehouden worden op vrijdag 26 november. De eerste uitvoeringen zijn gepland op 27 en 28 november 2010. Theater Swanla, de thuishaven van Het Kraaiennest,  biedt plaats aan ruim 200 bezoekers.  Met eventueel een herhaling in het voorjaar van 2011.

Regie, decors, grime etc. 
Meerdere medewerkers van het koor hebben een ruime ervaring met musical uitvoeringen in het theater Swanla. De regie wordt bijvoorbeeld verzorgd door een lid van het koor. Hierdoor zullen de kosten voor inhuur derden aanzienlijk beperkt kunnen blijven. De decors zullen door vrijwilligers gebouwd worden. Vrijwilligers die al jaren ervaring hebben met decorbouw voor theater Swanla in Zevenhuizen. Ditzelfde geldt voor de kleding en de grime. Ook dit zal tegen minimale kosten door vrijwilligers uitgevoerd  gaan worden.

Kosten en Baten
De kosten bedragen grofweg euro 15.000 voor vier tot vijf uitvoeringen. De baten zullen bestaan uit een eigen bijdrage van het koor, bijdrage donateurs, advertentieverkoop, toegangsgelden (beperkt)en subsidies. De tekorten per uitvoeringen bedragen grof weg euro 2500,-

  • Muzikale vertelling, opzet, teksten etc.  –> Aad Wijtman
  • Arrangementen –> Joop Kluin
  • Dirigent  –> Willem Vink
  • Decors, kleding, schmink –> Kees Wiggers
  • Geluid en licht –>  Topwatt  –> Jeroen Wijtman
  • Regie, PR –> Bob Kesting, Commissie
  • Rekwisieten –> Commissie
  • Swanla –> Bram van Vliet

 

Het Kraaiennest schittert in Nova Zembla

Zaterdag en zondag, 27 en 28 november 2020 bracht shantykoor Het Kraaiennest met veel succes de muzikale vertelling ‘Overwintering op Nova Zembla’ in theater Swanla te Zevenhuizen.

Al 15 jaar zingt shantykoor Het Kraaiennest haar shanties vol vuur en overtuiging. Naast het zingen van deze shanties, zocht het koor een nieuwe uitdaging. Deze vond zij in het brengen van deze muzikale vertelling, geschreven door Aad Wijtman, die werd geïnspireerd door het boek ‘Het Behouden Huys’, de overwintering op Nova Zembla, door A.D. Hildebrand. Het beschrijft de tocht van Willem Barentsz, die opdracht krijgt van de VOC om via het Noorden een nieuwe weg naar Indië te vinden. De tocht die uitmondde in het stranden van het schip ‘De Hoop’ op Nova Zembla en de overwintering aldaar.

Vanaf augustus werd wekelijks meerdere keren geoefend en dat resulteerde uiteindelijk in een tweetal voorstellingen in een uitverkocht theater. Alle leden van het shantykoor schitterden in hun rol. Dramatische taferelen werden afgewisseld met zeer komische momenten.

Het werd een wervelend optreden met een 12-tal liedjes, shantyleden ontpopten zich tot ware acteurs en de vele decorwijzigingen gaven het geheel een extra dynamiek.  

Een daverend applaus van het publiek was de dank aan het koor voor de maanden van hard werken. Maar benadrukt moet worden dat dit resultaat nooit mogelijk was geweest zonder de medewerking van vele, vele mensen die het koor ondersteunden, zoals het orkest ‘Con Brio’, de kleed- en schminkploeg, de dirigent, regisseur, toneelmeesters, souffleuse, de mannen van het licht en geluid etc. etc. En uiteraard ook de sponsoren die mede door hun financiële bijdrage dit geheel mogelijk hebben gemaakt.