Over Ons

Historie

Aan de bar in het dorpshuis Swanla in Zevenhuizen ontstond in 1995 het idee voor het oprichten van een shantykoor, met als doel gezelligheid en het op een ontspannen manier zingen van shanties. Het koor startte in oktober 1995 met 20 leden. Omdat toch wel behoefte was om daadwerkelijk iets te doen aan de zangkwaliteiten, werd een aantal maanden na de oprichting in zee gegaan met de muziekdocente en -pedagoge Margré van Gestel.

 In drie maanden tijd werd er hard gerepeteerd voor het eerste echte optreden van het koor. Dit optreden vond plaats tijdens een uitvoering van Muziekvereniging De Kleine Trompetter in de sportzaal van het dorpshuis Swanla op 3 februari 1996. Wat was het koor voor dit eerste optreden nerveus ! De koorleden waren nog niet erg tekst vast en dus werden de teksten op flessen geplakt.

Het koor heette toen ook nog ‘t Kraaienest met één n. Maar zoals het een goed bestuur betaamt werd de naam na de invoering van de nieuwe spelling gewijzigd in Het Kraaiennest.

In maart 1997 kreeg het koor zijn eigen ‘keurmerk’. Het logo van het koor werd vanaf dat moment bij alle uitingen van het koor gebruikt.

Bij een terugblik in de ‘historie’ ontkom je er niet aan om één buitenlands optredens te noemen. De driedaagse concertreis naar Ierland in 1997 zullen velen niet snel vergeten. Zeker voor die tijd uniek dat een shantykoor per vliegtuig naar een optreden ging. Een krantenkop ‘Ierland ontdekt Het Kraaiennest’ zegt toch genoeg ! Tijdens het reisje naar Ierland werd het geld geteld dat was opgehaald. Ze leken toen rasechte straatmuzikanten! Het was zoveel dat het hele koor met de taxi terug kon naar het hotel en daar ook nog wat van konden drinken.

In de periode 1995/1996 werden er in Nederland meerdere shantykoren opgericht. De ontspannen manier van zingen en het daarnaast kiezen voor kwaliteit van de zang heeft er voor gezorgd dat Het Kraaiennest zijn eigen geluid heeft ontwikkeld. In één van de oude Scheepsberichten werd gezegd dat de kwaliteit voor de toekomst moest worden gewaarborgd door stemvorming, kennis van toonhoogte en toonduur en kennis van het notenschrift.

Tijdens de Familiedag in 1997 kregen alle koorleden voor het eerst scheepsnamen toegekend. Ook kregen alle koorleden een zogenaamd monsterboekje uitgereikt. In het boekje staan de ‘kwaliteiten’ van het koorlid vermeld. In 1998 werd de geluidsinstallatie van het koor met subsidie van het Anjerfonds Zuid-Holland aangeschaft. Door een delegatie van het koor werd deelgenomen aan het radioprogramma De Som van Zuid-Holland van Radio West.
Dat het koor niet alleen uit goede zangers bestond bleek al snel. Ver binnen de tijd werden op alle vragen de goede antwoorden gegeven. Als prijs kreeg het koor een zendmicrofoon ter waarde van f 1.000,–.

Tijdens Koninginnedag op 30 april 1999 werd de eerste CD ‘Tussen wal en schip’ gepresenteerd. De toenmalige burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle de heer L.M. Schoots naam de eerste CD in ontvangst.

Op 8 september 2001 werd onze Shantybus officieel gedoopt door de toenmalig burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle de heer J.D. Westendorp.  Burgemeester Westendorp was ook beschermheer van het koor tot zijn vertrek als burgemeester in 2005.

Het Kraaiennest werd op 9 september 2001 de 12.000e vriend van het historisch schip “De Delft” in Rotterdam.
De beschermheer Burgemeester Westendorp heeft op 30 oktober 2005, tijdens de feestavond ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van ’t Kraaiennest, het roer en het beschermheerschap overgedragen aan Joost Lamboo.

Margré van Gestel, de op dat moment in functie zijnde Commandeur (= de functie van de dirigent) is op 27 april 2006 aan wal gegaan en heeft haar commandeurschap overgedragen aan haar opvolger: René de Groot. Na een toespraakje van de Scheepstimmerman is Margré benoemd tot erelid en kreeg zij een sieraad van Het Kraaiennest aangeboden.

Onder leiding van René werd Het Kraaiennest 3e, bij de landelijke finale van het Stayokay shantykorenfestival in Grouw, nadat eerder één van de voorrondes was gewonnen in Egmond. René de Groot is halverwege 2007 bij Het Kraaiennest afgemonsterd. Ter overbrugging tot het einde van het seizoen heeft ons erelid, Margré van Gestel, de honneurs waargenomen.

Commandeur Willem Vink

Willem Vink nam, na de zomervakantie van 2007, de leiding van René de Groot over.
Onder leiding van Willem Vink heeft het koor het korenfestival van Hoek van Holland gewonnen. En hij heeft het koor klaar gestoomd voor de opname van een schitterende 2e CD (Vaart Behouden) met vooral Engelstalige shanty liederen, die in het voorjaar van 2010 het licht zag. 

Er gebeurde nog  meer in 2010. Op muziek van H. Peters schreef koorlid Aad Wijtman de tekst van het lied Urk. Het lied is een eerbetoon van alle vissers die op zee gebleven zijn. In augustus van dat jaar is het koor afgereisd naar Urk en is het lied op DVD vastgelegd. Bij een eerbetoon hoort ook een gedicht. Voorafgaand aan het optreden van het koor draagt Seiko Veninga, oud burgemeester van Urk,  het gedicht ‘Het plein’ op.

En nog was het shantykoor in 2010 niet uitgeraasd. In de maand november werd twee maal de muzikale vertelling Nova Zembla op de planken gebracht in theater Swanla in Zevenhuizen. De vertelling is gebaseerd op het alom bekende boek; Het behouden Huys, de overwintering op Nova Zembla. De vertelling en muziek zijn geschreven door Aad Wijtman. In een 2-uur durende voorstelling hebben de leden het verhaal van Nova Zembla uitgebeeld. Het beschrijft de tocht van Willem Barentsz, die opdracht krijgt van de VOC om via het Noorden een nieuwe weg naar Indië te vinden. De tocht die uitmondde in het stranden van het schip De Hoop op Nova Zembla. De scenes op het toneel werden gelardeerd met 12 liedjes met teksten gebaseerd op shanty-melodieën. Vanwege het zeer grote succes is deze muzikale vertelling ook in april 2011 nog twee maal in theater Swanla opgevoerd.

Het koor gaat door. Tijd voor een nieuwe CD en dat werd met de titel Windkracht 12/13 een CD met alleen Nederlandse nummers, waaronder een aantal nieuwe zoals Weer naar huis, De Kaap en De zee. Begin oktober 2013 werd de CD in de theaterzaal van dorpshuis Swanla opgenomen en 7 weken later tijdens de familiedag uitgereikt.

In 2015 bestaat Het Kraaiennest 20 jaar; tijd voor een feestje. En dat feestje werd gevierd op 1 november in een grote zaal van dorpshuis Swanla in aanwezigheid van 450 feestgangers.

Niet alleen Het Kraaiennest trad daar op maar ook was plaats ingeruimd voor een gastoptreden van de befaamde Ierse Folkgroep The Fureys. Een schitterende middag in een gezellige atmosfeer met een razend enthousiast publiek.

Wat is de volgende uitdaging? Op naar het 25-jarig jubileum in het najaar van 2020.           En toen was er corona…..

De viering van het 25-jarig jubileum werd verschoven. Het werd het 25+1-jarig jubileum. Met een aangepast programma hebben we toch nog stil kunnen staan bij deze mijlpaal. We zijn de coronajaren zonder kleerscheuren doorgekomen. Gelukkig bleef het ledental op pijl. In 2020 en 2021 hebben we voor de leden verschillende on-line activiteiten georganiseerd zodat we toch de band konden vasthouden. Voor enkele leden die de leeftijd van 75 hadden bereikt hebben we een paar bijzondere concertjes kunnen geven.

In 2023 hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze bus de Halluf 4. De steeds zwaardere milieueisen en onvoorziene technische problemen noopten ons tot de verkoop van de bus. Helaas, helaas. Maar ……..we hebben een alternatief gevonden.